Մեր մասին

Արձակագիրների «Կայարան» ակումբը (այժմ՝ «Գրական կայարան» հ/կ) հիմնադրվել է 2011թ․։ Նպատակն է քարոզել, տարածել ժամանակակից արձակը և նպաստել նրա զարգացմանը։ 2012թ․ մինչև 2019թ․հրատարակել է արձակի «Կայարան» տարեգիրքը, որտեղ տեղ են գտել ժամանակակից արձակի նմուշներ։ Ակումբը հայերեն տարեգրքին զուգահեռ հրատարակել է նաև ժամանակակից հայ պատմվածքը անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, արաբերեն լեուներով։  2019թ․ «Կայրանը» լույս է տեսնում որպես եռամսյա հանդես։ Կայքում տեղ են գտնում  «Կայարանում» հրատրակված գործերը, լուսաբանվում ակումբի հետ համագործակցող հեղինակների ստեղծագործական առօրյան։