Արեգ Բագրատյան, Գրականագիտություն, Երիտ․ գրակ․ մրցույթ

Կարոտի գեղարվեստական դրսևորումները Արմինե Գաբրիելյանի արձակում

Կապույտ կարոտը գուրգուրեմ ու լռեմ.Աղոթք անեմ, խունկեր բուրեմ – ու լռեմ: Չարենց             Բոլոր ժամանակներում մարդուն հուզող էկզիստենցիալ կարևոր խնդիրներից…