Գրականագիտություն, Կարեն Մանուչարյան

Իրականության և գեղարվեստի հարաբերությունը Գրիշ Սարդարյանի«Հեղինակի մահը» պատմվածքում

Իրականության և գեղարվեստի հարաբերությունը Գրիշ Սարդարյանի «Հեղինակի մահը» պատմվածքում Ներածություն Հայ ժամանակակից երիտասարդական արձակի համաբնագրում տեսանելի ներկայություն է ապահովում Գրիշ…