Գրականագիտություն, Երիտ․ գրակ․ մրցույթ, Մարիամ Հերգնյան

Սոցիալ-հոգեբանական և ժամանակագրական վերլուծության փոխկապակցվածությունը Մհեր Իսրայելյանի «Չեխական Սպասք» պատմվածքում

Հանգուցային բառեր՝ տարիքային հոգեբանական ճգնաժամ, ներքին կոնֆլիկտ, պաշտամունքային վերաբերմունք, երրորդ սերունդ, նույնականացման պաշտպանական մեխանիզմ։ Նպատակը՝ պատմվածքի մեջ գտնել սոցիալ-հոգեբանական և…