Գրականագիտություն, Սաթենիկ Ավեստիսյան

ԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՖԱԿԱՆ ՆԱԻՐԻՆԵՐԻ ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ» ՎԵՊՈՒՄ

  Հոդվածը նվիրված է Եղիշե Չարենցի  «Երկիր Նաիրի» վեպի քննությանը։  Ուսումնասիրվող հիմնախնդիրը առնչվում է  վեպում առանցքային կարևորություն ներկայացնող իրական և…