Պատմվածք, Վահագն Մուղնեցյան

Կտրտված շղթա

Ոչ շատ ընդարձակ կաղնուտ է, կենտրոնում՝ գերանաշեն մի գինետուն, եզրին՝ արծաթե պսպղուն մի լճակ: Կրակով դաղած կաղնե գերանները քարի ամրություն…